طرح تحقیقاتی

 • مجری طرح تحقيقاتی کوتاه مدت ” مطالعه حشره کش دیفلوبنزورون با استفاده از اسپکتروسکپی رزونانس مغناطیسی هسته فلوئور 19″ خاتمه يافته در دانشگاه الزهرا (1387).
 • مجری طرح تحقيقاتی بلند مدت ” به کارگیری روش های پیش پردازش و کالیبراسیون چند متغیره به منظور اندازه گیری همزمان نمک های پنی سیلین جی در نمونه های حقیقی با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز-تبدیل فوریه ” خاتمه يافته در دانشگاه الزهرا (1389).
 • مجری طرح درآمد زای ” اجرایی شدن اندازه گیری نیتروزودی اتانول آمین در نمونه های بهداشتی و آرایشی ” خاتمه یافته در دانشگاه الزهرا ( 1387).
 • مجری طرح تحقیقاتی کوتاه مدت ” توسعه روش های استخراج جذبي برای آناليز برخی از داروها در نمونه های بيولوژيکی” خاتمه یافته در دانشگاه الزهرا (1390).
 • مجری طرح درآمدزای ” ساخت قطعه واجذب گرمایی (Thermal Desorption) و اتصال میله های چرخان جذبی (Sorptive Stir Bars) با استفاده از آن به دستگاه کروماتوگرافی گازی” خاتمه یافته در دانشگاه الزهرا (1391).
 • مجری طرح حمایت شده توسط صندوق حمایت از پژوهشگران کشور با عنوان “استفاده از سیستم های مختلف طیف بینی مولکولی به منظور بررسی تاثیر نانو ذرات بر ویژگی ها و رفتار DNA” در حال اجرا در دانشگاه الزهرا
 • مجری طرح “اندازه گیری باقیمانده های برخی از نیتروس آمین ها در محیط های آبی با استفاده از روش SBSE-LD-HPLC-UV”، خاتمه یافته در دانشگاه الزهرا (1393).
 • همکار در طرح “تحقيقات در خصوص Validation روش های In-house پنج ترکيب مختلف پنی سيلين” خاتمه يافته در دانشگاه شهيد بهشتی (1384).
 • همکار در طرح “ساخت فاز جامد استخراج کننده نانو برای ترکيبات کايرال” خاتمه يافته در دانشگاه شهيد بهشتی (1386).
 • همکار طرح اندازه گیری سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات در دوغ، خاتمه یافته که منجر به تدوین استانداردی با همین عنوان شده است (1394).
 • مجری طرح تشخیص تقلب در روغن­های گیاهی: دنبال کردن روغن خوک (لارد) به عنوان ناخالصی غیر­حلال، در حال اجرا، شروع 1395.

سبد خرید

 • سبد خرید شما خالی است.