زمینه های پژوهشی

•استفاده از روش های مختلف استخراج (ریز استخراج جذبی، کچرز و …) به منظور جداسازی ترکيبات مختلف دارويي، آلوده کننده های زيست محيطی و افزودنی های مواد غذایی و اندازه گيری آن ها با استفاده از روش های مختلف کروماتوگرافی (کروماتوگرافی مايع با کارايی بالا و کروماتوگرافی گازی)

•به کارگیری روش های کالیبراسیون چند متغيره و روش های طراحی آزمایش در کمومتریکس به منظور رسیدن به اهداف ذکر شده

•ساخت جاذب های قطبی (پلی اکریلات ها و پلی اورتان ها) برای به کارگیری در روش های ریز استخراج جذبی (دیسک و میله ی جذبی چرخان)

•ساخت ستون های یکپارچه ی لوله ی باز و میله ای برای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و فوق بالا

•ردیابی متابولیت های بیومارکر برخی از بیماری ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالااستفاده از هسته های مختلف در طیف بینی رزونانس مغناطيسی هسته به منظور رديابی و تعيين کمی ترکيبات دارويی و سموم کشاورزی در محيط های مختلف از جمله، سرم، پلاسما، آب، گياه و محيط تخمير

سبد خرید

  • سبد خرید شما خالی است.